בראשית

 

שמות

 

ויקרא

 

במדבר

 

דברים

 

נח 

Reserved

וארא

 

צו

 

נשא

 

ואתחנן

 

לך לך 

 

בא

Reserved

שמיני

 

בהעלותך

 

עקב

 

וירא

Reserved

בשלח

 

תזריע

 

שלח

 

ראה

 

חיי שרה

 

יתרו

 

מצורע

 

קרח

 

שופטים

 

תולדות

 

משפטים

 

אחרי

 

חקת

 

תצא

 

ויצא

Reserved

תרומה

 

קדושים

 

בלק

 

תבא

 

וישלח

 

תצוה

 

אמור

 

פנחס

Reserved

נצבים

 

מקץ

 

כי תשא

 

בהר

 

מטות

 

וילך

 

ויגש

 

ויקהל

 

בחוקתי

 

מסעי

 

האזינו

Reserved

ויחי

 

פקודי

 

 

 

 

 

ברכה